ระบบตรวจสอบค่า PM 2.5
อากาศดีจัง

PM2.5@คณะวนศาสตร์

loading

-

PM2.5@คณะสิ่งแวดล้อม

14.9

28/03/2023 เวลา 15:40

******* สถิติย้อนหลังเยอะๆ ยังไม่ได้ทำจ้า